Singltrek

Singltrek

Singltrek är märket för smala naturliga stigar och stigcykling för rekreation. Begräppet uppfanns 2007 av Tomáš Kvasnička fran Tjeckien och bygger pa en tjeckisk ordlek som spelar pa det välanvända engelska begreppet "singel track". Tomáš vill använda sig av särskilda regler för sina stigar och knyta de till stikta interna standarder för design och planläggning av dem. Han har lanserat ett försöksprojekt för modellen som kallas Singltrek pod Smrkem destination och detta har redan vunnit flera internationella utmärkelser, projektet har ocksa blivit ett välbesökt stigsystem för MTB i sentraleuropa. Tilsammans med sitt team förbereder och planerar Tomáš flera andra Singeltrek-projekt i Tjeckien och Polen och man hoppas pa möjligheter att implementera konceptet i flera länder i Europa. Singltrek-konceptet sätter en standard för bästa möjliga kvalitet för upplevelser pa MTB, inte bara i Tjeckien, Polen och Tyskland, utan i ökande grad runt om i Europa.

Singltrek pod Smrkem Singltrek pod Smrkem
singltrek.at | singltrek.co.uk | singltrek.cz | singltrek.de | singltrek.dk | singltrek.ie | singltrek.ie | singltrek.pl | singltrek.se | singltrek.si